Kulturstyrets søknadsgenerator

Velferdstingets Kulturstyre deler årlig ut 3,5 millioner kroner til studentforeninger innenfor Oslo og Akershus-området. De mottar over 400 søknader i året.

Utfordringen til Kulturstyret var at mange av søkerne misforsto en eller eller flere av elementene i søknaden, og at søknadene inneholdt mange filvedlegg og ofte ble presentert på forskjellige måter.

Den elektroniske søknadsgeneratoren vi har utviklet for Kulturstyret geleider søkeren gjennom hele prosessen. Dessuten inneholder den nyttige tips til søkeren og krav til innhold. For Kulturstyrets del slås søknadsbrev og filopplastninger sammen og blir presentert på en fast måte i en enkelt PDF. Med andre ord gjør generatoren søkeprosessen enklere og tidsbesparende for både de som søker og de som behandler søknaden.

Løsningen er skrevet i Node.js.

Nettsted:
Design: Mienko
Utvikling: Mienko