Gaute Ormåsen

I forbindelse med overtagelse av driften av Gautes nettsider var det også ønskelig med en ansiktsløftning på nettstedet. Det forrige løsningen hadde et hjemmelaget CMS med en del begrensninger, så det var naturlig å flytte over på WordPress-plattformen, slik at Gaute enkelt kan oppdatere siden selv.

Ettersom det var viktig å få den nye siden på plass så fort som overhodet mulig ble nettsidene basert på et eksisterende tema, hvor vi gjorde nødvendige tilpasninger og skrev spesialtilpasset funksjonalitet.

Nettsted: http://www.gauteormaasen.no
Design: Bonsai Shed
Utvikling: Mienko / Bonsai Shed