Mienko

Vi er et lite utviklingsbyrå som startet opp i 2013. Vi fokuserer på å lage rene og enkle løsninger som er lette å ta i bruk, og som legger til rette for videreutvikling. Vi samarbeider gjerne over avstand, selv om vi har base i Oslo. De fleste møtene våre tar vi uansett over Skype eller telefon.

Når det trengs, utvider vi staben med en eller flere grafiske designere fra vårt nettverk.

Ansatte

Mienko består av følgende tre herremenn. Vi er alle utviklere og deler på det administrative.

Just Thomas Misund

Just Thomas Misund

E-post: thomas@mienko.no
Telefon: +47 466 81 747

Lars Jansøn Engvik

Lars Jansøn Engvik

E-post: lars@mienko.no
Telefon: +47 412 03 295

Robert Kolner

Robert Kolner

E-post: robert@mienko.no
Telefon: +47 905 67 268